روفرشی دوشانل مخمل

روفرشی دوشانل مخمل کد040-2

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی دوشانل

جنس : شانل

رنگ : زرشکی- گردویی- خاکستری

ابعاد  6 متر – 3 متر