روفرشی دوشانل مخمل طرح رویال

روفرشی دوشانل مخمل طرح رویال-5

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی دوشانل

جنس : شانل

رنگ : گردویی-خاکستری

ابعاد  6 متر -3 متر