روفرشی دوشانل طرح رویال

روفرشی دوشانل طرح رویال

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی دوشانل

جنس : شانل

رنگ :   گردویی-خاکستری

ابعاد  6 متر -3 متر