روفرشی زرکدارطرح خشتی

روفرشی زرکدارطرح خشتی

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی زرکدار

جنس :زرکدار- شانل

رنگ :  فیروزه ای- گردویی

ابعاد  6 متر -3 متر