روفرشی زرکدارطرح مروارید

روفرشی زرکدارطرح مروارید-4

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی زرکدار

جنس :زرکدار- شانل

رنگ : فیروزه ای- گردویی

ابعاد  6 متر -9 متر -12 متر