روفرشی زرکدارطرح شاه عباسی

روفرشی زرکدارطرح شاه عباسی

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی زرکدار

جنس :زرکدار- شانل

رنگ :  زرشکی- گردویی

ابعاد  6 متر -9 متر -12 متر