روفرشی زرکدارطرح زمرد

روفرشی زرکدارطرح زمرد

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی زرکدار

جنس :زرکدار- شانل

رنگ :  گردویی

ابعاد  6 متر -9 متر -12 متر