روفرشی زرکدارطرح خشتی

روفرشی زرکدارطرح خشتی-3

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی زرکدار

جنس :زرکدار- شانل

رنگ : حنایی – فیروزه ای- سورمه ای- گردویی

ابعاد  6 متر -9 متر -12 متر