روفرشی دوشانل طرح نگین

روفرشی دوشانل طرح نگین-2

دسترسی : موجود

مرور سریع

مشخصات محصول :

روفرشی دو شانل

جنس : شانل

رنگ : ارغوانی- گردویی

ابعاد 6 متر -9 متر -12 متر